KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ NA ROK 2020/2.

7.10.2019

          Vážené kolegyně a kolegové.

     Dne 3.10.2019 proběhlo další kolo kolektivního vyjednávání o mzdách na rok 2020. Smluvní strany se dohodly na těchto bodech:

THZ + individuálně v průměrné výši do 2,5%

Řidiči MHD, Dělníci a POP + navýšení mezd o cca.1 600 Kč měsíčně dle tarifní třídy. (u řidičů MDH + 6% do tarifu)

Navýšení hodnoty stravenek ve výši:

100 Kč za 4 – 9:59 hod.

120 Kč za 10 – 10:59 hod.

150 Kč za 11 a více odpr. hod.

Příspěvek zaměstnavatele činí 55%.

     Smluvní strany se také dohodly, že začátkem roku 2020 projednají možnost tzv. Věrnostního příplatku a možnost úhrady pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli.

Děkujeme všem zaměstnancům MDPO, kteří nás podpořili a svými připomínkami a podněty se podíleli na kolektivním vyjednávání o mzdách na rok 2020.

Více informací najdete na našich odborových vývěskách.

Milan Veselý - místopředseda výboru ZO

BOWLING 9/2019. ZRUŠENO !!

6.10.2019

Bow

        Výbor ZO OS DOSIA se v souvislosti s vyhlášením dne státního smutku na den 12.10.2019 a také s ohledem na úmrtí našeho dlouholetého člena, pana Petra Páleníčka rozhodl zrušit sportovní akci ,,Bowling“.

Více informací najdete na našich odborových vývěskách v DP.

Milan Veselý - místopředseda ZO  

UPOZORNĚNÍ !!!!!

25.9.2019

                  Vážené kolegyně a kolegové.

     Z důvodu platnosti nových pojistných podmínek dojde ke změně v částkách a limitech plnění u nových smluv ,,Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli“ na rok 2020.

     Dojde také ke změně doby k uhrazení pojistného do 15.11.2019 !!!!!

     V případě neuhrazení pojistné částky bude další termín k pojištění možný až od 1.4.2020 !!!!!, tzn. že v měsících leden, únor a březen nebudete pojištění. Jedná se o podmínku pojišťovny, která trvá na kalendářním čtvrtletí.

     Více informací najdete na našich odborových vývěskách.

Milan Veselý - místopředseda ZO

KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ NA ROK 2020.

26.9.2019

     Dne 25.9.2019 se konalo další kolo kolektivního vyjednávání o mzdách na rok 2020.Zástupci odborů přišli na jednání s návrhem na 10% navýšení tarifní mzdy u všech kategorií zaměstnání v MDPO,a.s., a k projednání navýšení benefitů a změnu mzdových příplatků.

     Při samotném jednání se smluvní strany dohodly na vypuštění několika bodů návrhu. K dohodě došlo při navýšení hodnoty stravenek. Ostatní body včetně navýšení tarifních mezd u řidičů MHD budou projednány při dalším kole kolektivního vyjednávání dne 3.10.2019.

     Na našich odborových vývěskách najdete dva návrhy zaměstnavatele na navýšení tarifních mezd, které máte možnost posoudit a vyjádřit se k nim formou oslovení zástupců výboru ZO nebo vhozením vašeho podepsaného názoru do schránek ZO OS DOSIA.

Milan Veselý - místopředseda ZO

AKCE BOWLING 8/2019.

9.9.2019

Bow

     Výbor ZO pokračuje v pořádání sportovních akcí a opět Vás zve na všemi oblíbenou sportovní akci ,,Bowling", kterou pro své členy pořádá výbor ZO OS DOSIA. Akce se bude konat dne 28.9.2019 jako vždy v prostorech restaurace Raketa - Bowling v Opavě.    

     Sportovních a společenských akcí se mohou zúčastnit všichni členové ZO OS DOSIA a pokud Vás bowling nebaví, tak si můžete užít i jiných sportovních aktivit jako např. kulečník, šipky nebo stolní hokej. Můžete také jenom přijít a u sklenice dobrého moku si popovídat s kolegy nebo projednat s členy výboru ZO své připomínky nebo podněty a neřešit to u popelníku v DP. smile

     Více informací najdete na našich odborových vývěskách v DP.

Milan Veselý - místopředseda ZO

KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ NA ROK 2020.

23.8.2019

               Vážené kolegyně a kolegové.

     V měsíci září proběhne další kolo kolektivního vyjednávání o mzdách na rok 2020, ve kterém budeme projednávat náš návrh na 10% růst tarifní mzdy a další body, které se smluvní strany dohodly projednat během roku 2019.

     V reakci na situaci, která vznikla s přichodem nové dopravní autobusové firmy do Opavy, a která nabízí řidičům autobusů vyšší tarifní mzdu než mají naši řidiči MHD, budeme na kolektivním vyjednávání jednat o navýšení tarifních mezd u řidičů MHD alespoň do výše, kterou má tato firma. S účinností od 1.9.2019.

     Několik naši řidičů se už rozhodlo přejít k této firmě, a protože se to týká i našich odborářů, tak přestože přejdou k jinému zaměstnavateli, ale budou nadále platit odborové příspěvky, tak stále zůstávají členy naší odborové organizace a mohou nadále užívat výhod s tím spojených.

     Pokud ovšem v naší odborové organizaci skončí, tak zánikem členství zanikají všechna práva člena, včetně Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli, Pojištění pracovní neschopnosti v důsledku nemoci a úrazu, uzavřené prostřednictvím OS DOSIA, pojištění D.A.S., právní zastupování a poradenství ve věcech pracovněprávních i občanských a příjdou také o možnost účastnit se našich sportovních a společenských akcí.

     Více informací najdete na naších odborových vývěskách v DP.

Milan Veselý - místopředseda ZO

DODATEK č.3 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY.

19.8.2019

     Dne 15.8.2019 byl podepsán Dodatek č.3 Kolektivní smlouvy na roky 2018 - 2021, kterým byl zrušen 4. tarifní stupeň u řidičů MHD. V praxi to znamená, že noví řidiči MHD budou ve zkušební době v 5. tarifním stupni stejně jako všichni ostatní řidiči MHD v MDPO,a.s.

Milan Veselý - místopředseda výboru ZO

TURISTICKÝ VÝŠLAP.

10.6.2019

     Vr

     Výbor ZO pořádá v sobotu 29.6.2019 pro své členy a rodinné příslušníky s dětmi do 15 let

              Turistický výšlap - Velký Roudný.

     Turistická trasa nádhernou přírodou v délce 19 km na rozhlednu Velký Roudný a projížďka lodí po Slezské Hartě, to je program této letos už 7. sportovní akce.

     Výbor ZO přeje všem účastníkům výšlapu dobrou náladu, dobré boty a krásné počasí.

     Har

     Více informací najdete na našich odborových vývěskách v DP.

Jaroslava Hetmánková - místopřesedkyně ZO

AKCE BOWLING 6/2019.

15.5.2019

Bowlogo

     Výbor ZO OS DOSIA Vás srdečně zve na poslední sportovní akci ,,Bowling" před letními prázdninami, která se bude konat dne 8.6.2019 jako vždy v prostorech restaurace Raketa - Bowling v Opavě.

     Sportovních a společenských akcí se mohou zúčastnit všichni členové ZO OS DOSIA a pokud Vás bowling nebaví, tak si můžete užít i jiných sportovních aktivit jako např. kulečník, šipky nebo stolní hokej.

     Můžete také jenom přijít a u sklenice dobrého moku si popovídat s kolegy nebo projednat s členy výboru ZO své připomínky nebo podněty a neřešit to u popelníku v DP. smile

     Po prázdninách se můžete těšit na další sportovní a společenské akce, o kterých budete včas informováni.

     Více informací najdete na našich odborových vývěskách v DP.

Milan Veselý - místopředseda ZO

KONFERENCE 4.5.2019.

5.5.2019

                             Logo-dosia

     V sobotu dne 4.5.2019 se v restauraci,,SPLIT" v Opavě konala pravidelná výroční konference ZO OS DOSIA při MDPO,a.s.

     V úvodu konference pan František Král, předseda výboru ZO přivítal delegáty konference, poděkoval jim za hojnou účást a také poděkoval revizoru účtů a členům výboru ZO za jejich mnohdy nelehkou práci pro všechny zaměstnance DP v Opavě.

     Poté si vzlal slovo pan Milan Veselý, místopředseda výboru ZO, který seznámil delegáty s programem konference. Součásti programu byla volba členů výboru ZO. Navržení kandidáti byli jednomyslně schváleni.

     V další části programu konfence seznámila paní Jaroslava Hetmánková, místopředsedkyně a hospodářka výboru ZO delegáty konference s hospodařením výboru ZO za rok 2018 a představila návrh rozpočtu ZO na rok 2019. Také tyto body programu byly jednomyslně přijaty.

     Po skončení ofiální části konference se podával oběd - hovězí polévka s knedlíčky a nudlemi, na hlavní chod se podával vepřový řízek (2ks), šťouchané brambory, zeleninová obloha a pro vegetariány smažený sýr s bramborem a zeleninovou oblohou.

     Po výborném obědě se program konference završil diskuzí a po závěru konfrence už probíhala jen volná zábava.

     Více informací najdete na našich odborových vývěskách.

Milan Veselý - místopředseda výboru ZO


1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
Nastavení fotogalerie

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | výměna odkazů