AKCE BOWLING 8/2019.

9.9.2019

Bow

     Výbor ZO pokračuje v pořádání sportovních akcí a opět Vás zve na všemi oblíbenou sportovní akci ,,Bowling", kterou pro své členy pořádá výbor ZO OS DOSIA. Akce se bude konat dne 28.9.2019 jako vždy v prostorech restaurace Raketa - Bowling v Opavě.    

     Sportovních a společenských akcí se mohou zúčastnit všichni členové ZO OS DOSIA a pokud Vás bowling nebaví, tak si můžete užít i jiných sportovních aktivit jako např. kulečník, šipky nebo stolní hokej. Můžete také jenom přijít a u sklenice dobrého moku si popovídat s kolegy nebo projednat s členy výboru ZO své připomínky nebo podněty a neřešit to u popelníku v DP. smile

     Více informací najdete na našich odborových vývěskách v DP.

Milan Veselý - místopředseda ZO

KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ NA ROK 2020.

23.8.2019

               Vážené kolegyně a kolegové.

     V měsíci září proběhne další kolo kolektivního vyjednávání o mzdách na rok 2020, ve kterém budeme projednávat náš návrh na 10% růst tarifní mzdy a další body, které se smluvní strany dohodly projednat během roku 2019.

     V reakci na situaci, která vznikla s přichodem nové dopravní autobusové firmy do Opavy, a která nabízí řidičům autobusů vyšší tarifní mzdu než mají naši řidiči MHD, budeme na kolektivním vyjednávání jednat o navýšení tarifních mezd u řidičů MHD alespoň do výše, kterou má tato firma. S účinností od 1.9.2019.

     Několik naši řidičů se už rozhodlo přejít k této firmě, a protože se to týká i našich odborářů, tak přestože přejdou k jinému zaměstnavateli, ale budou nadále platit odborové příspěvky, tak stále zůstávají členy naší odborové organizace a mohou nadále užívat výhod s tím spojených.

     Pokud ovšem v naší odborové organizaci skončí, tak zánikem členství zanikají všechna práva člena, včetně Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli, Pojištění pracovní neschopnosti v důsledku nemoci a úrazu, uzavřené prostřednictvím OS DOSIA, pojištění D.A.S., právní zastupování a poradenství ve věcech pracovněprávních i občanských a příjdou také o možnost účastnit se našich sportovních a společenských akcí.

     Více informací najdete na naších odborových vývěskách v DP.

Milan Veselý - místopředseda ZO

DODATEK č.3 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY.

19.8.2019

     Dne 15.8.2019 byl podepsán Dodatek č.3 Kolektivní smlouvy na roky 2018 - 2021, kterým byl zrušen 4. tarifní stupeň u řidičů MHD. V praxi to znamená, že noví řidiči MHD budou ve zkušební době v 5. tarifním stupni stejně jako všichni ostatní řidiči MHD v MDPO,a.s.

Milan Veselý - místopředseda výboru ZO

TURISTICKÝ VÝŠLAP.

10.6.2019

     Vr

     Výbor ZO pořádá v sobotu 29.6.2019 pro své členy a rodinné příslušníky s dětmi do 15 let

              Turistický výšlap - Velký Roudný.

     Turistická trasa nádhernou přírodou v délce 19 km na rozhlednu Velký Roudný a projížďka lodí po Slezské Hartě, to je program této letos už 7. sportovní akce.

     Výbor ZO přeje všem účastníkům výšlapu dobrou náladu, dobré boty a krásné počasí.

     Har

     Více informací najdete na našich odborových vývěskách v DP.

Jaroslava Hetmánková - místopřesedkyně ZO

AKCE BOWLING 6/2019.

15.5.2019

Bowlogo

     Výbor ZO OS DOSIA Vás srdečně zve na poslední sportovní akci ,,Bowling" před letními prázdninami, která se bude konat dne 8.6.2019 jako vždy v prostorech restaurace Raketa - Bowling v Opavě.

     Sportovních a společenských akcí se mohou zúčastnit všichni členové ZO OS DOSIA a pokud Vás bowling nebaví, tak si můžete užít i jiných sportovních aktivit jako např. kulečník, šipky nebo stolní hokej.

     Můžete také jenom přijít a u sklenice dobrého moku si popovídat s kolegy nebo projednat s členy výboru ZO své připomínky nebo podněty a neřešit to u popelníku v DP. smile

     Po prázdninách se můžete těšit na další sportovní a společenské akce, o kterých budete včas informováni.

     Více informací najdete na našich odborových vývěskách v DP.

Milan Veselý - místopředseda ZO

KONFERENCE 4.5.2019.

5.5.2019

                             Logo-dosia

     V sobotu dne 4.5.2019 se v restauraci,,SPLIT" v Opavě konala pravidelná výroční konference ZO OS DOSIA při MDPO,a.s.

     V úvodu konference pan František Král, předseda výboru ZO přivítal delegáty konference, poděkoval jim za hojnou účást a také poděkoval revizoru účtů a členům výboru ZO za jejich mnohdy nelehkou práci pro všechny zaměstnance DP v Opavě.

     Poté si vzlal slovo pan Milan Veselý, místopředseda výboru ZO, který seznámil delegáty s programem konference. Součásti programu byla volba členů výboru ZO. Navržení kandidáti byli jednomyslně schváleni.

     V další části programu konfence seznámila paní Jaroslava Hetmánková, místopředsedkyně a hospodářka výboru ZO delegáty konference s hospodařením výboru ZO za rok 2018 a představila návrh rozpočtu ZO na rok 2019. Také tyto body programu byly jednomyslně přijaty.

     Po skončení ofiální části konference se podával oběd - hovězí polévka s knedlíčky a nudlemi, na hlavní chod se podával vepřový řízek (2ks), šťouchané brambory, zeleninová obloha a pro vegetariány smažený sýr s bramborem a zeleninovou oblohou.

     Po výborném obědě se program konference završil diskuzí a po závěru konfrence už probíhala jen volná zábava.

     Více informací najdete na našich odborových vývěskách.

Milan Veselý - místopředseda výboru ZO


1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
Nastavení fotogalerie

KONFERENCE 4.5.2019.

15.4.-2019

Logo-dosia

      Výbor ZO OS DOSIA při MDPO,a.s. svolává výroční konfrenci ZO.

      Konference ZO se bude konat 4.5.2019 v prostorech restaurace SPLIT v Opavě.

     Nezapomeňte si včas zajistit volno!!!

     Více informací najdete na našich odborových vývěskách.

Milan Veselý - místopředseda ZO

BEZRUČOVA MORAVICE 2019.

1.1.2019

     Výbor ZO OS DOSIA Vás zve na nejstarší, v pořadí už 59., turistický pochod v České republice ,,BEZRUČOVA MORAVICE", který se koná dne 20.4.2019.

     Místo startu a cíle: Národní dům v Hradci nad Moravicí. (Od nádraží směrem do centra přes most, odbočte do uličky vpravo a po levé straně stojí budova ,,Národní dům".)

     Start pochodu: od 6:00 – 12:00 hod. Trasy pochodu od 7 km do 50 km a cyklotrasy od 36 km do 60 km si určí každý sám.

     Dopravu si každý účastník pochodu zajišťuje samostatně: autem, vlakem, autobusem(neproplácí se).

     Startovné je pro členy ZO OS DOSIA, jejich rodinné příslušníky a děti do 15 let - zdarma!  Před startem na trasu se každý člen ZO OS DOSIA a jeho rodinný příslušník nahlásí u pověřené osoby, která bude mít seznam členů ZO. Na startu bude pro naše členy, jejich rodinné příslušníky a děti do 15 let zajištěn teplý čaj a kobliha.

     Stravování v terénu z vlastních zásob a v restauracích na trase.

     V cíli bude pro naše účastníky pochodu zajištěno občerstvení: teplý čaj, chléb s domácí škvarkovou pomazánkou a také jsme pro Vás připravili upomínkový dárek - perníkovou botu a pomlázku.

     Krásné počasí, pohodu a úsměv po celé Vámi zvolené trase Vám přeje výbor ZO OS DOSIA.

Více informací najdete na našich odborových vývěskách v DP.

Jaroslava Hetmánková - místopředsedkyně ZO

            V19

AKCE BOWLING 3/2019.

3.3.2019Bow

     Ani v březnu nepříjdete o všemi oblíbenou sportovní akci ,,Bowling", kterou pro své členy pořádá výbor ZO OS DOSIA. Akce se bude konat dne 16.3.2019 jako vždy v prostorech restaurace Raketa - Bowling v Opavě.

     Sportovních a společenských akcí se mohou zúčastnit všichni členové ZO OS DOSIA a pokud Vás bowling nebaví, tak si můžete užít i jiných sportovních aktivit jako např. kulečník, šipky nebo stolní hokej.

     Můžete také jenom přijít a u sklenice dobrého moku si popovídat s kolegy nebo projednat s členy výboru ZO své připomínky nebo podněty a neřešit to u popelníku v DP.smile

     Více informací najdete na našich odborových vývěskách v DP.

Milan Veselý - místopředseda ZO

AKCE BOWLING 2/2019.

3.2.2019

     Také v letošním roce se můžete těšit na společenské a sportovní akce pro členy ZO a jejich rodinné příslušníky pořádané výborem ZO OS DOSIA. První letošní akcí bylo pojištění právní ochrany pojišťovny D.A.S. Tuto pojistku, která se běžně sjednává v částce od 4 800,- Kč za osobu a rok, mají všichni členové ZO zdarma a je plně hrazena z rozpočtu ZO. Informace o dalších pojistkách např. pojištění ztráty způsobilosti k řízení (při ztrátě obdržíte 108 000,- Kč), pojištění po dobu nemoci nebo úrazu apod., najdete na našich odborových vývěskách v DP.

  Bow

       Druhou letošní akcí, kterou pořádá výbor ZO je všemi oblíbený BOWLING, který se bude konat dne 23.2.2019 jako vždy v prostorech restaurace Raketa - Bowling v Opavě.

      Sportovních a společenských akcí se mohou zúčastnit všichni členové ZO OS DOSIA a pokud Vás bowling nebaví, tak si můžete užít i jiných sportovních aktivit jako např. kulečník, šipky nebo stolní hokej. Můžete také jenom přijít a u sklenice dobrého moku si popovídat s kolegy nebo projednat s členy výboru ZO své připomínky nebo podněty a neřešit to u popelníku v DP.smile

     Více informací najdete na našich odborových vývěskách v DP.

Milan Veselý - místopředseda ZO

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | výměna odkazů