KONFERENCE ZO OS DOSIA 2024.

Logo-dosia-2

4.4.2024

Vážené kolegyně a kolegové.

Výbor ZO OS DOSIA při MDPO,a.s. svolává výroční konfrenci ZO.

Konference ZO se bude konat v sobotu 27.4.2024 v prostorech restaurace SPLIT v Opavě.

Nezapomeňte si včas zajistit volno!!!

Více informací najdete na našich odborových vývěskách.

Milan Veselý - místopředseda ZO

BEZRUČOVA MORAVICE 2024.

1.3.2024

     Vážené kolegyně a kolegové.

     Výbor ZO OS DOSIA zve Vás i Vaše rodinné příslušníky na nejstarší turistický pochod v České republice a v pořadí už 64. ročník ,,BEZRUČOVA MORAVICE", který se bude konat v sobotu dne 30.3.2024.

Místo startu a cíle: Infocentrum, Podolská 308, v Hradci nad Moravicí. (Od nádraží směrem do centra přes most, odbočte do uličky vpravo a po levé straně stojí budova Infocentra.) Start pochodu: od 6:00 – 12:00 hod.

Trasy pochodu od 7 km do 50 km a cyklotrasy od 36 km do 60 km si určí každý sám.

Dopravu si každý účastník pochodu zajišťuje samostatně: autem, vlakem, autobusem(neproplácí se).

Startovné je pro členy ZO OS DOSIA, jejich rodinné příslušníky a děti do 15 let - zdarma !

Před startem na trasu se každý člen ZO OS DOSIA a jeho rodinný příslušník nahlásí u pověřené osoby, která bude mít seznam členů ZO.

Na startu bude pro naše členy, jejich rodinné příslušníky a děti do 15 let zajištěn teplý čaj a kobliha. Stravování v terénu z vlastních zásob a v restauracích na trase. V cíli bude pro účastníky pochodu zajištěno občerstvení: teplý čaj, chléb s domácí škvarkovou pomazánkou, účastnický list, pamětní razítka a hodnotný dárek od sponzorů pochodu.

Krásné počasí, pohodu a úsměv po celé Vámi zvolené trase Vám přeje výbor ZO OS DOSIA.

Více informací najdete na našich odborových vývěskách v DP.

Jaroslava Hetmánková - místopředsedkyně ZO

Bm24

BOWLING 2/2024.

1.2.2024

Bow-logo

     Výbor ZO Vás zve na další sportovní akci ,,Bowling", která se bude konat dne 24.2.2024 jako vždy v prostorech restaurace Raketa - Bowling v Opavě. 

      Všechny společenské a sportovní akce organizujeme především pro aktivní členy, kterým chceme dopřát trochu odpočinku a relaxu při jejich náročné a zodpovědné práci, ale samozřejmě nezapomínáme ani na své kolegy v důchodu, kteří po značnou část své aktivní práce v DP do odborů přispívali.

     Stojí za připomenutí, že za členství v našich odborech a placení příspěvků, dostávají naši členové mimo jiné pojištění právní ochrany DAS platné na území Evropy ve výši cca. 5 800Kč/rok - zdarma, pojištění za škodu zaměstnavateli, nejlepší na trhu pojistek, vánoční poukázky, společenské a sportovní akce a hlavně každoroční Kolektivní vyjednávání o mzdách a benefitech.

     Sportovních a společenských akcí se mohou zúčastnit všichni členové ZO OS DOSIA a pokud Vás bowling nebaví, tak si můžete užít i jiných sportovních aktivit jako např. kulečník, šipky nebo stolní hokej. 

      Můžete také jenom přijít a u sklenice dobrého mokusmile si popovídat s kolegy nebo projednat s členy výboru ZO své připomínky nebo podněty a neřešit to u popelníku v DP. smile

Více informací najdete na našich odborových vývěskách v DP.

Milan Veselý - místopředseda ZO

BOWLING 1/2024.

Bow-logo

2.1.2024

     Výbor ZO Vás zve na první letošní sportovní akci ,,Bowling", která se bude konat dne 20.1.2024 jako vždy v prostorech restaurace Raketa - Bowling v Opavě.

     Sportovních a společenských akcí se mohou zúčastnit všichni členové ZO OS DOSIA a pokud Vás bowling nebaví, tak si můžete užít i jiných sportovních aktivit jako např. kulečník, šipky nebo stolní hokej. Můžete také jenom přijít a u sklenice dobrého moku smile si popovídat s kolegy nebo projednat s členy výboru ZO své připomínky nebo podněty a neřešit to u popelníku v DP. smile

Více informací najdete na našich odborových vývěskách v DP.

Milan Veselý - místopředseda ZO

VÁNOČNÍ POUKÁZKY 2023.

15.12.2023

Up

Vážené kolegyně a kolegové,

jako poděkování za Vaši přízeň a celoroční podporu jsme pro Vás kromě sportovních akcí BOWLING a Pojištění právní ochrany od pojišťovny D.A.S., která platí na celém území Evropy a cena pojistky ve výši 5800Kč  je plně hrazena z rozpočtu ZO a je pro aktivní členy ZO zdarma! Máme pro Vás ještě vánoční dárek:

Vánoční poukázky 2x 300 = 600,-Kč.

Vánoční poukázky si můžete vyzvednout v naší kanceláři v těchto termínech:

21.12.2023 od 8:00hod. - 15:00hod.

22.12.2023 od 8:00hod, - 15:00hod.

Milan Veselý - místopředseda ZO

AKCE BOWLING 9/2023.

Bow-logo

16.11.2023

   Výbor ZO Vás zve na letošní poslední sportovní akci ,,Bowling", která se bude konat dne 9.12.2023 jako vždy v prostorech restaurace Raketa - Bowling v Opavě.

     Sportovních a společenských akcí se mohou zúčastnit všichni členové ZO OS DOSIA a pokud Vás bowling nebaví, tak si můžete užít i jiných sportovních aktivit jako např. kulečník, šipky nebo stolní hokej. Můžete také jenom přijít a u sklenice dobrého moku smile si popovídat s kolegy nebo projednat s členy výboru ZO své připomínky nebo podněty a neřešit to u popelníku v DP. smile

Můžete také přijít s podnětnými návrhy ke Kolektivnímu vyjednávámí o mzdách na rok 2024.

Více informací najdete na našich odborových vývěskách v DP.

Milan Veselý - místopředseda výboru ZO

Pojištění pracovní neschopnosti v důsledku nemoci a úrazu 2024.

13.11.2023

Pojištění pracovní neschopnosti v důsledku nemoci a úrazu od 1.1.2024 - 31.12.2024.

Vstupní věk: pojištěného minimálně 18 let a maximálně 60 let, podmínkou je, že osoba při vstupu do pojištění není v dočasné pracovní neschopnosti

Pojistné krytí: 24 hod denně (i mimopracovní činnost) Pojistná událost: pracovní neschopnost z důvodu nemoci nebo úrazu

Výplata od: 22. dne pracovní neschopnosti.

Výše ročního pojistného:

Pojistná částka/denní plnění - Pojistné/rok

50 Kč/denně   -     720 Kč/rok

100 Kč/denně -  1 440 Kč/rok

200 Kč/denně -  2 880 Kč/rok

300 Kč/denně -  4 320 Kč/rok

500 Kč/denně -  7 200 Kč/rok (Dotazník na zdravotní stav pojištěného)

Více informací najdete na našich odborových vývěskách.

Milan Veselý - místopředseda výboru ZO

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli.

23.11.2023

Vážené kolegyně a kolegové.

     Z důvodu zvýšení pojistného o cca 5% dojde ke změně v částkách a limitech plnění u nových smluv ,,Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli“ na rok 2024. Dojde také ke změně doby k uhrazení pojistného do 22.11.2023!!!!! Termíny pro zaplacení pojistného v hotovosti v kanceláři DOSIA: 14.-15.11.2023 od 8:00 – 15:00 hod. Pojistku můžete také zaplatit na účet u FIO Banky č. 2600835676/2010. Do variabilního symbolu napište - Limit plnění. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno, příjmení a rodné číslo. V případě neuhrazení pojistné částky bude další termín k pojištění možný až od 1.4.2024!!!!!, tzn. že v měsících leden, únor a březen nebudete pojištění. Jedná se o podmínku pojišťovny, která trvá na kalendářním čtvrtletí.

Varianty pojištění:

- řidič z povolání - pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s řízením a provozem dopravního prostředku zaměstnancem, jehož hlavní/ převažující náplní práce je řízení dopravního prostředku.

- občasné řízení - pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s řízením dopravního prostředku zaměstnancem, jehož hlavní/ převažující náplní práce není řízení dopravního prostředku. Touto variantou se pojišťuje i zaměstnanec, který neřídí vůbec, např. mzdová účetní.

Řidič z povolání – územní platnost pojištění: Česká republika– roční pojistné:

Limit plnění 100.000 Kč - Pojistné os./rok 2 970 Kč

Limit plnění 150.000 Kč - Pojistné os./rok 3 518 Kč

Limit plnění 200.000 Kč - Pojistné os./rok 4.073 Kč

Občasné řízení – územní platnost pojištění: Česká republika – roční pojistné

Limit plnění 100.000 Kč - Pojistné os./rok 1 680 Kč

Limit plnění 150.000 Kč - Pojistné os./rok 1 995 Kč

Limit plnění 200.000 Kč - Pojistné os./rok 2.325 Kč

Rozsah pojištění.

Pojištění se vztahuje pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu práce v pracovněprávním vztahu, tzn. vztahuje se na pracovní poměr, dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce. Ztráta svěřených věcí Pojištění kryje odpovědnost za škodu způsobenou ztrátou svěřených věcí. Ze všech pojistných událostí způsobených ztrátou svěřených věcí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku může být poskytnuto plnění nejvýše do sublimitu 30 000 Kč v rámci sjednaného limitu plnění.

Více informací najdete na našich odborových vývěskách.

Milan Veselý - místopředseda výboru ZO

ZA LEPŠÍ BUDOUCNOST ČR.

Logo-dosia-2

23.11.2023

Vážené kolegyně a kolegové,

v pondělí dne 27.11.2023 proběhne celodenní akce Den protestů „ZA LEPŠÍ BUDOUCNOST ČR“ Odborová organizace ZO OS DOSIA při MDPO,a.s. byla vyzvána, aby tuto akci alespoň symbolicky podpořila tím, že řidiči MHD budou celou směnu jezdit ve výstražných reflexních vestách.

Odborová organizace ZO OS DOSIA projednala s vedením podniku možnost podpořit Den protestů a vedení podniku nebrání podpoře tohoto protestu.

Protestní akce je povolená a je zcela dobrovolná! 

DŮVODY PROTESTU JSOU HROZBOU V BUDOUCNU I PRO NÁS!

Děkujeme Vám všem co se do této protestní akce zapojíte.

Více informací najdete na našich odborových vývěskách v DP.

Milan Veselý - místopředseda výboru ZO

AKCE BOWLING 8/2023.

Bow-logo

9.10.2023

     Výbor ZO Vás zve na sportovní akci ,,Bowling", která se bude konat dne 28.10.2023 jako vždy v prostorech restaurace Raketa - Bowling v Opavě.

     Sportovních a společenských akcí se mohou zúčastnit všichni členové ZO OS DOSIA a pokud Vás bowling nebaví, tak si můžete užít i jiných sportovních aktivit jako např. kulečník, šipky nebo stolní hokej. Můžete také jenom přijít a u sklenice dobrého moku smile si popovídat s kolegy nebo projednat s členy výboru ZO své připomínky nebo podněty a neřešit to u popelníku v DP. smileMůžete také přijít s podnětnými návrhy ke Kolektivnímu vyjednávámí o mzdách na rok 2024.

Více informací najdete na našich odborových vývěskách v DP.

Milan Veselý - místopředseda výboru ZO

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | výměna odkazů