Benefity poskytované odborovou organizací členům odborové organizace

 

       Nárokové výhody 

 Podpora při invaliditě I., II., III., stupně vzniklé v souvislosti s pracovním úrazem nebo nemoci z povolání, jednorázově až do výše 20.000 Kč

 Podpora pozůstalým při smrtelném pracovním úrazu nebo úmrtí následkem nemoci z povolání, jednorázově až do výše 12.000 Kč

    Nenárokové výhody

 Podpora v tíživé sociální situaci (následky živelných katastrof apod.), jednorázově až do výše 15.000 Kč 

 Podpora v případě perzekuce, diskriminace nebo uvěznění v souvislosti s odborovou činností. Výši podpory stanoví Výkonná rada OS Dosia

 Podpora člena v případě dlouhodobé dočasné pracovní neschopnosti. Výši podpory stanoví Výkonná rada OS Dosia, na základě doporučení výboru základní organizace

 Jubileum výročí 50 let věku člena ve výši 1.000 Kč

 První odchod člena do starobního důchodu nebo odchod do invalidního důchodu ve výši 1.500 Kč 

 Při úmrtí člena pozůstalým 2.000 Kč

 Při úmrtí člena následkem pracovního úrazu pozůstalým 5.000 Kč

 Jednorázovou sociální podporu v případě nezaviněné finanční tísně člena           4.000 Kč 

 Příspěvek na kulturní a společenskou akci, individuálně zakoupené vstupné

 Příspěvek na tuzemskou nebo zahraniční rekreaci, pořádanou výborem základní organizace  Příspěvek na úhradu pronájmu tělovýchovného a sportovního zařízení za účelem konání sportovní akce

 Příspěvek na dětskou zdravotní tuzemskou nebo zahraniční rekreaci.

Benefity v ČR..

     Nejpopulárnějším zaměstnaneckým benefitem v ČR je pátý týden dovolené. Na druhém místě se v letošním ročníku tradiční studie poradenské firmy PwC PayWell umístily stravenky. Následují občerstvení na pracovišti a penzijní připojištění. Novým trendem jsou benefity, které mají zaměstnancům usnadnit skloubení práce a péče o děti, například příspěvek na školné, chůvu či jesle. "Zaměstnanci oceňují zejména takové benefity, z nichž mají hmatatelný užitek. Novým trendem poslední doby jsou výhody, které pracujícím rodičům umožní nevzdávat se kariéry, a zároveň velká flexibilita poskytovaných benefitů," uvedl ředitel v oddělení poradenství pro řízení lidských zdrojů PwC ČR Andrew Krenek. Nárok na pět týdnů dovolené mají zaměstnanci 82 % firem. Pětitýdenní dovolenou nabízejí zejména farmaceutické firmy, finanční instituce, včetně pojišťoven, společnosti v oblasti chemického průmyslu, v sektoru logistiky či rychloobrátkového zboží. Hromadné čerpání dovolené využívá 21 % společností a průměrná délka hromadné dovolené je 10 dní. Stravenky poskytuje svým zaměstnancům 76 % společností. Hodnota jedné stravenky na den dosahuje v průměru 75 korun. Firmy, které mají vlastní stravovací zařízení, přispívají v průměru 46 korunami. Vlastní stravovací zařízení mají nejčastěji logistické společnosti a průmyslové podniky. Penzijní připojištění patří stále mezi nejčastěji poskytované finanční výhody. Svým zaměstnancům jej nabízí 72 % zaměstnavatelů. Stále více z nich usiluje o to, aby se zaměstnanci na tomto benefitu podíleli svými příspěvky. Tento rostoucí trend vychází ze snahy zaměstnavatelů angažovat zaměstnance do poskytovaných výhod, a maximálně tak zajistit, že benefity, které dostávají, opravdu chtějí a využívají. Firmy přispívají na penzijní připojištění měsíčně v průměru 1730 korun vrcholovému managementu, 740 korun střednímu managementu a 600 korun ostatním zaměstnancům. Tento příspěvek využije v průměru 65 % zaměstnanců. Systém cafeteria, čili volitelné zaměstnanecké výhody, provozuje téměř třetina společností v ČR. Zaměstnanci si mohou vybírat z mnoha benefitů, téměř v žádné firmě mezi nimi nechybí příspěvek na sportovní vyžití, kulturní akce a rekreaci. O oblíbenosti systému volitelných výhod mezi zaměstnanci svědčí i fakt, že zaměstnanci v rámci systému cafeteria v průměru vyčerpají 99 % rozpočtu. Studie PayWell 2011 je mzdový průzkum, který mapuje trendy základních a celkových mezd včetně poskytovaných zaměstnaneckých benefitů v České republice.

Druhy zaměstnaneckých benefitů.

Výhody poskytování benefitů pro zaměstnavatele: úspora mzdových nákladů s ohledem na daňové úlevy účinný nástroj personálního managementu přispívající ke zvýšení loajality, motivace a produktivity, snížení fluktuace a s tím souvisejících nákladů zvýšení image a atraktivity společnosti zaměstnavatele.

Výhody pro zaměstnance: získání atraktivních finančních i naturálních prostředků zvolenou formou,nezatížených daňovými odvody (sociální a zdravotní) využití množstevních slev které dostane od poskytovatele většiny těchto finančních či naturálních plnění zaměstnavatel v porovnání se situací, kdy by například penzijní připojištění sjednával zaměstnanec individuálně „za své peníze“ při dobrém provázání systému benefitů s bonusovými programy získá zaměstnanec přímou kontrolu nad částí svých příjmů v závislosti na svém výkonu.

Druhy zaměstnaneckých benefitů.

Zdravotní péče (závodní lékařská péče, individuelní zdravotní péče ).

Volný čas (společenské akce, sportovní akce, fitness, kultura, dovolená ).

Sociální mix (stravování, občerstvení ve firmě, dárky, nákupy produktů zaměstnavatele).

Finanční služby (životní pojištění, penzijní připojištění, fondy, pojištění majetku, pojištění automobilu) Profesní zázemí (výpočetní technika, telekomunikační služby, doprava, pracovní oblečení a reprezentativní pomůcky, prádelna, čistírna ).

Aplikace Benefitů ve firmě může probíhat plošně (pro všechny zaměstnance) v závislosti na hierarchické pozici ve firmě formou „cafeterie“ , kdy si zaměstnanec sám zvolí pro něj nejatraktivnější formu mixu benefitů (což bývá zpravidla limitováno počtem benefitů či rozpočtem pro každého jednoho zaměstnance na dané období)

Zdroj:int.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | výměna odkazů