O nás

  • Hlavním posláním naši základní organizace je obhajoba a prosazování sociálních, pracovních, ekonomických, mzdových, kulturních, životních a ekologických potřeb, profesních zájmů členů a ochrana jejich práv.

  • Každý člen naši základní organizace má právo nejen volit své zástupce, ale může kandidovat do kterékoliv odborové funkce a být zvolen.

  • Oprávněné požadavky většiny členů v základní organizaci mají přednost, před zájmy jednotlivců, proto je každé rozhodování prováděno demokratickým způsobem.

  • Zájmy jednotlivců řešíme individuálně, případ od případu.

  • Přes různé formy překážek dosahují zástupci základní organizace stanovených cílů a to především díky podpoře od členské základny základní organizace a díky bezvadnému právnímu servisu, který nám poskytuje Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy (OS DOSIA), ve kterém jsme sdruženi.

  • Výhody z členství v naši základní organizaci, čerpají naši členové prostřednictvím výboru základní organizace. Právní servis, který svým členům poskytujeme bezplatně, využívají i jejich rodinní příslušníci.

  • Jediným zdrojem finančních příjmů základní organizace jsou vybrané členské příspěvky od našich členů, a to ve výši 1% , z čisté mzdy. Z této částky odvádí základní organizace 22% na OS DOSIA.

    ..

O nás

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | výměna odkazů